Skip to content

INFO & NIEUWS

INFO & NIEUWS

Een stukje geschiedenis over Always Action Uitzendbureau

Na een ruim verleden in de uitzendbranche begonnen Elly de Vries en Patrick Dogterom in 1996 een eigen uitzendbureau: Always Action Uitzendbureau.

Sindsdien groeide Always Action uit tot een betrouwbaar uitzendbureau met een vaste klantenkring. Onze visie: servicegericht, accuraat, persoonlijk, transparant en meedenkend, voor zowel de klant als de uitzendkracht. Hoewel Elly de Vries in 2006 met pensioen is gegaan, blijft Patrick Dogterom zich met zijn dagelijkse leiding onverminderd inzetten voor Always Action Uitzendbureau.

Per 1 augustus 2016 is Always Action Uitzendbureau een samenwerking aangegaan met UPWIJS Recruitment. UPWIJS Recruitment is een intermediair gespecialiseerd in het werven en selecteren van personeel in het Onderwijs.

ABU. Dat geeft zekerheid.
Wat is de waarde van uitzendwerk?

Algemene Bond Uitzendondernemingen

We zijn ABU-lid, dus u heeft te maken met een bij de Stichting Normering Arbeid (SNA)-geregistreerd uitzendbureau. Ook zijn wij NEN 4400-1 gecertificeerd door de VRO. Mogelijkheid tot vrijwaring Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA). 

Kortom, Always Action Uitzendbureau BV is een betrouwbare en volwaardige partner op het gebied van flexibel personeel en HR-oplossingen.

Doet u goede zaken?

Bekijk of uw uitzendbureau eerlijk werkt met de checklist. Deze test wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

Nieuws

CAO Uitzendkrachten

Per 1 juli 2023 is de nieuwe CAO voor uitzendkrachten van toepassing. In dit pdf-overzicht vindt u informatie over de fase-opbouw, inlenersbeloning, actuele wettelijke minimum-uurlonen en de volledige CAO voor uitzendkrachten.

Wet Ketenaansprakelijkheid

De ketenaansprakelijkheidsregeling (WKA) heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen.

Wet arbeidsmarkt in balans

Sinds 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) van toepassing. Wij hebben de belangrijkste punten van de Wet  m.b.t. uitzendkrachten voor u op een rijtje gezet.

Voorwaarden voor vrijwaring WKA per 1 juli 2012:
  • Het uitzendbureau moet SNA-gecertificeerd zijn
  • Het uitzendbureau moet voldoen aan de NEN-normen
  • De inlener stort 25% van de factuur (incl. BTW) op G-rekening van het uitzendbureau
  • De inlener archiveert op een juiste manier de urenregistratie en het id-bewijs c.q. verblijfsdocument van de ingeleende uitzendkracht

Wet Identificatieplicht

Bij inschrijving bij Always Action Uitzendbureau wordt het ID-bewijs van de uitzendkracht grondig gecontroleerd op echtheid en geldigheidsduur. Lees praktische info over de wet Identificatieplicht in onderstaand document.

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en werkzoekenden.